Túi, bóp đựng văn phòng phẩm cho học sinh như bút mục, bút chì, tẩy, compa và các vật dụng khác phục vụ cho việt học tập, ghi chép…