Thiết bị dùng cho phụ kiện xe hơi thương hiệu GBK của Newzealand, nhà máy đặt tại Trung Quốc.