Kính râm thời trang XTM – NYC do công ty Icon Eyewear của Hoa Kì sản xuất. Đây là công ty chuyên sản xuất các dòng mắt kính thời trang cao cấp của Hoa Kì và các nước Châu Âu.
Có thể tham khảo link: https://www.iconeyewear.com/private-label
https://icon-eyewear.com/