Các bạn nữ thỏa sức sáng tạo sự làm đẹp bằng những hạt Charm và vòng xỏ Charm mạ bạc và vàng 3 lớp.